Home / Info Korporat / Jabatan / Unit / Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan

Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan

Latar Belakang

 • Bahagian Perancangan & Kawalan Bangunan ditubuhkan melalui Akta Perbadanan Labuan 2001 [Akta 609]
 • Mula beroperasi di tingkat 1 Wisma Wong Wo Lo, Jalan Tun Mustapha

Objektif

 • Menjadikan Wilayah Persekutuan Labuan sebuah bandar Pulau mampan
 • Memastikan semua jenis pembangunan yang dilaksanakan mengikut dasar yang telah ditetapkan dan keperluan perundangan semasa
 • Mewujudkan situasi harmoni sebagai tempat tinggal dan bekerja serta beriadah
 • Menyelaras keperluan perancangan dan pembangunan melalui penggunaan garis panduan dan piawaian yang berkaitan
 • Mewujudkan sistem pengumpulan dan penyelarasan maklumat perancangan berkomputer
 • Memastikan pentadbiran jabatan dilaksanakan secara cekap selaras dengan kehendak pihak pengurusan

Fungsi

 • Bertanggungjawab terhadap urusan perancangan fizikal yang merangkumi perancangan pembangunan semula, penempatan baru dan kawal selia pembangunan.
 • Mengemukakan cadangan projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia.
 • Memproses Permohonan Kebenaran Merancang dan menjalankan operasi pusat setempat.
 • Memproses Permohonan Kelulusan pelan susunatur & landskap, Pelan Bangunan, Rumah Sesebuah, Pelan Ubahsuai dan Rumah Kampung.
 • Memproses Permohonan Pecah Sempadan / Bahagian dan Tukar Syarat Tanah.
 • Memproses Ulasan Permohonan Lesen Perniagaan dan permohonan tanah.
 • Memberi perkhidmatan dan menyelaras projek-perojek landskap PL, kepada pihak perunding dan pemaju.
 • Memberi khidmat nasihat perancangan dan pembangunan kepada jabatan agensi Kerajaan di Labuan serta individu selain kepada sektor swasta.

Piagam Pelanggan

 • Memberi layanan mesra kepada semua pelanggan
 • Memastikan semua pertanyaan pelanggan dapat dilayan dalam tempoh menunggu kurang daripada 20 minit
 • Memproses permohonan yang LENGKAP bagi permohonan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan (baru/pindaan) dan Pelan Pecah Sempadan/Bahagian melalui Unit Pusat Setempat dalam tempoh empat (4) bulan
 • Memberikan ulasan teknikal bagi permohonan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan (baru/pindaan) dan Pelan Pecah Sempadan/Bahagian yang diterima dari Unit Pusat Setempat dalam tempoh dua puluh satu (21) hari
 • Membuat lawatan tapak dan ulasan teknikal bagi permohonan pertanyaan perancangan dan Sijil Layak Menduduki dalam tempoh empat belas (14) hari
 • Membuat siasatan ke atas semua aduan awam yang berkaitan dengan perancangan dalam tempoh tiga (3) hari dan mengambil tindakan susulan serta-merta (jika perlu)
 • Mengulas kesesuaian kedudukan pindaan premis perniagaan dalam tempoh tiga (3) hari melalui Sistem Pre-Lis
 • Memastikan semua kajian-kajian perancangan disediakan dalam tempoh yang ditetapkan

Carta Organisasi

JPKB

Hubungi

Alamat: Jabatan Perancangan & Kawalan Bangunan Tingkat 1, Blok B, Wisma Perbadanan Labuan Jalan Merdeka, Peti Surat 81245, 87022, WP LabuanTalian Pejabat: 087-426862
Kemaskini terakhir 07/07/2021 - 06:57pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda MySejahtera
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content