Home / Info Korporat / Pengurusan / Ahli Majlis Penasihat

Ahli Majlis Penasihat

Ahli Majlis Penasihat dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang terdiri daripada:

  • Seorang Pengerusi
  • Enam orang anggota lain yang hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang penduduk W.P. Labuan

Ahli Majlis Penasihat bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada Perbadanan Labuan berhubung dengan fungsi-fungsi kerajaan tempatan yang dilaksanakan oleh Perbadanan Labuan.

Pengerusi

amp pengerusi

YBhg. Dato' Sri Haji Amir bin Haji Hussien

Tarikh Lantikan:

1 Julai 2022 - 30 Jun 2024

Timbalan Pengerusi

Tarikh Lantikan:

Ahli

Ahli

Tarikh Lantikan:

Ahli

Tarikh Lantikan:

Ahli

Tarikh Lantikan:

Ahli

Tarikh Lantikan:

Ahli

Tarikh Lantikan:

Kemaskini terakhir 01/09/2022 - 12:28pm
Info Korporat - Siaran Media Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda MySejahtera
Borang Maklum Balas