10 Julai 2020 – Kenyataan Tawaran Terma Rujukan Pajakan Tanahmilik Perbadanan Labuan Wilayah Persekutuan Labuan
Kiriman

10 Julai 2020 – Kenyataan Tawaran Terma Rujukan Pajakan Tanahmilik Perbadanan Labuan Wilayah Persekutuan Labuan

Perbadanan Labuan mempelawa dan menjemput syarikat-syarikat swasta yang berlesen atau pemaju hartanah yang berminat untuk memajak lot tanahmilik Perbadanan Labuan seperti berikut;- Syarikat-syarikat yang berminat bolehlah mendapatkan borang permohonan dan terma rujukan dari Unit Pelaburan, Jabatan Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta, Blok B, Tingkat 2, Wisma Perbadanan Labuan. Borang ini akan dibuka mulai 10 JULAI...

Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda MySejahtera
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content