Home / Newspaper Clipping / Penukaran pemilik Hotel Billion Waterfront Labuan – pengambilalihan oleh pengusaha Melayu Ismail